Result - Hampset v Keynsham A - 03 Aug 2020

Hampset won