2017 - Under 15 Cup

Lansdown U15         
  Lansdown U15       
Midsomer Norton Under 15         
    Hampset I     
Keynsham U15 B         
  Hampset I       
Hampset I         
      Keynsham U15 A   
Keynsham U15 A         
  Keynsham U15 A       
Timsbury         
    Keynsham U15 A     
Bath Samurai         
  Bath Samurai       
Brislington Stags         
        Keynsham U15 A
Corsham Foxes         
  Corsham Foxes       
Frome         
    Corsham Foxes     
BeckRodeNSP I         
  BeckRodeNSP I       
Winsley u15         
      Corsham Wolves   
Chippenham         
  Chippenham       
Biddestone         
    Corsham Wolves     
Bradford on Avon 1         
  Corsham Wolves       
Corsham Wolves