Result - Corsham v HSVW - 10 May 2021

HSVW won by 62 runs