Result - Corsham v Marshfield - 26 Apr 2021

Corsham won by forfeit