Result - Brislington U13 v Keynsham U12 - 12 May 2024

Keynsham U12 won