Fixtures in 2020 Division U15 East

Monday 27th April
18:00 Bathford Under 15s v BeckRodeNSP
18:00 Biddestone v Corsham Wolves
18:00 Trowbridge Boys v Chippenham
18:00 Westbury U15 v Heytesbury & Sutton Veny
18:00 Winsley u15 v Marshfield
Monday 4th May
18:00 BeckRodeNSP v Biddestone
18:00 Chippenham v Winsley u15
18:00 Corsham Wolves v Frome Ospreys
18:00 Heytesbury & Sutton Veny v Trowbridge Boys
18:00 Marshfield v Bathford Under 15s
Monday 11th May
18:00 Bathford Under 15s v Winsley u15
18:00 Biddestone v Westbury U15
18:00 Corsham Wolves v Marshfield
18:00 Frome Ospreys v Trowbridge Boys
18:00 Heytesbury & Sutton Veny v Chippenham
Monday 18th May
18:00 BeckRodeNSP v Heytesbury & Sutton Veny
18:00 Biddestone v Bathford Under 15s
18:00 Chippenham v Marshfield
18:00 Trowbridge Boys v Westbury U15
18:00 Winsley u15 v Frome Ospreys
Monday 1st June
18:00 Bathford Under 15s v Chippenham
18:00 Biddestone v Marshfield
18:00 Frome Ospreys v BeckRodeNSP
18:00 Westbury U15 v Corsham Wolves
18:00 Winsley u15 v Heytesbury & Sutton Veny
Monday 8th June
18:00 BeckRodeNSP v Westbury U15
18:00 Chippenham v Biddestone
18:00 Corsham Wolves v Trowbridge Boys
18:00 Heytesbury & Sutton Veny v Bathford Under 15s
18:00 Marshfield v Frome Ospreys
Monday 15th June
18:00 Biddestone v Heytesbury & Sutton Veny
18:00 Frome Ospreys v Chippenham
18:00 Trowbridge Boys v BeckRodeNSP
18:00 Westbury U15 v Marshfield
18:00 Winsley u15 v Corsham Wolves
Monday 22nd June
18:00 BeckRodeNSP v Winsley u15
18:00 Chippenham v Westbury U15
18:00 Corsham Wolves v Bathford Under 15s
18:00 Heytesbury & Sutton Veny v Frome Ospreys
18:00 Marshfield v Trowbridge Boys
Monday 29th June
18:00 BeckRodeNSP v Corsham Wolves
18:00 Marshfield v Heytesbury & Sutton Veny
18:00 Trowbridge Boys v Bathford Under 15s
18:00 Westbury U15 v Frome Ospreys
18:00 Winsley u15 v Biddestone
Monday 6th July
18:00 Bathford Under 15s v Westbury U15
18:00 Corsham Wolves v Chippenham
18:00 Frome Ospreys v Biddestone
18:00 Marshfield v BeckRodeNSP
18:00 Winsley u15 v Trowbridge Boys
Monday 13th July
18:00 Bathford Under 15s v Frome Ospreys
18:00 BeckRodeNSP v Chippenham
18:00 Heytesbury & Sutton Veny v Corsham Wolves
18:00 Trowbridge Boys v Biddestone
18:00 Westbury U15 v Winsley u15