Fixtures in 2019 Division U15 East

Monday 29th April
18:00 Bathford v Winsley Boys
18:00 Corsham Wolves v Trowbridge Boys
18:00 Frome v BeckRodeNSP
18:00 Marshfield v Bradford on Avon
18:00 Westbury v Chippenham
Monday 6th May
18:00 BeckRodeNSP v Marshfield At Norton St Philip
18:00 Bradford on Avon v Biddestone
18:00 Chippenham v Corsham Wolves
18:00 Trowbridge Boys v Bathford
18:00 Winsley Boys v Frome
Monday 13th May
18:00 Biddestone v Corsham Wolves
18:00 Bradford on Avon v Winsley Boys
18:00 Chippenham v Trowbridge Boys
18:00 Frome v Bathford
18:00 Marshfield v Westbury
Monday 20th May
18:00 Bathford v Biddestone
18:00 BeckRodeNSP v Chippenham At Norton St Philip
18:00 Corsham Wolves v Westbury
18:00 Marshfield v Frome
18:00 Trowbridge Boys v Winsley Boys
Monday 3rd June
18:00 Bathford v Chippenham
18:00 Biddestone v BeckRodeNSP
18:00 Frome v Trowbridge Boys
18:00 Marshfield v Winsley Boys
18:00 Westbury v Bradford on Avon
Monday 10th June
18:00 BeckRodeNSP v Westbury At Norton St Philip
18:00 Bradford on Avon v Corsham Wolves
18:00 Chippenham v Frome
18:00 Trowbridge Boys v Marshfield
18:00 Winsley Boys v Biddestone
Monday 17th June
18:00 Bathford v Bradford on Avon
18:00 Biddestone v Trowbridge Boys
18:00 Corsham Wolves v BeckRodeNSP
18:00 Marshfield v Chippenham
18:00 Westbury v Winsley Boys
Monday 24th June
18:00 BeckRodeNSP v Bathford At Norton St Philip
18:00 Bradford on Avon v Frome
18:00 Chippenham v Biddestone
18:00 Trowbridge Boys v Westbury
18:00 Winsley Boys v Corsham Wolves
Monday 1st July
18:00 Bathford v Marshfield
18:00 BeckRodeNSP v Bradford on Avon At Norton St Philip
18:00 Corsham Wolves v Frome
18:00 Westbury v Biddestone
18:00 Winsley Boys v Chippenham
Monday 8th July
18:00 Bathford v Corsham Wolves
18:00 Biddestone v Marshfield
18:00 Bradford on Avon v Trowbridge Boys
18:00 Frome v Westbury
18:00 Winsley Boys v BeckRodeNSP
Monday 15th July
18:00 BeckRodeNSP v Trowbridge Boys At Norton St Philip
18:00 Chippenham v Bradford on Avon
18:00 Corsham Wolves v Marshfield
18:00 Frome v Biddestone
18:00 Westbury v Bathford